Uzun zaman önce bir kampta, acaba ne zaman çadır kamplarından vergi almaya başlayacaklar?  demiştim. Sanırım o vakit bu vakit. çadır kamplarına vergi başladı. Bildiğiniz gibi birçok kamping aslında restoran veya günübirlik piknik alanı olarak hizmet vermekte. Tabi vergilerini de bu hizmet dilimi içinde ödüyorlar(dı).  Düzenleme sonrası artık çadır kampı için aldıkları ücret üzerinde de vergi ödeyecekler.

Çadır Kamplarına Vergiyi Kim Ödeyecek

Önceleri kamp alanlarının çadır konaklaması adıyla aldıkları giriş ücreti çok düşük bir rakamdı. Fakat kamp hayatının popüler olmasıyla birlikte özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde gecelik çadır kampı ücretleri oldukça yükseldi. Hele bir de doğal alanlara çadır kuran insanlara Jandarma müdahalesi gelince bu kamp alanları ücretleri yükseldi de yükseldi. Bu konu elbette tartışmaya çok açık. Doğal alanlarda çadır kampı yapan herkesin, doğaya yeterince saygılı olmadığından gerek çöp yığınları gerek yangın riski vb gibi birçok olumsuz duruma sebep olduğunu biliyoruz. Fakat bunun kamping alanlarınca fırsata çevrilmesi kabul edilebilir değil.

Şimdi asıl konumuza dönelim. Çadır kampı vergisi. Bu direkt olarak kampçıyı etkilemese de dolaylı yoldan +KDV zammı gibi günlük konaklama ücretlerine yansıyacak.

Bu vergi sadece kamping alanı olan işletmeler üzerinden alınıyor. Yani doğal alanda kamp yapmak için bir vergi veya ücret ödemeyeceksiniz. Tabi yine hatırlatmak isterim ki birçok doğal alanda kamp yapmak yasal olarak mümkün değil. Sadece devlet tarafından belirlenen alanlarda kamp yapabileceğiniz gösteren tabelalar vardır. Bu kamp tabelası olan alanlar dışında çadır kurmak kanunen yasaktır.

Çadır Vergisi Detayları

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

93996897-130-E.73903

30.07.2018

Konu

:

Çadır kampı faaliyetinde KDV oranı

İlgi

:

29.03.2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, çadır kampı faaliyetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırasında; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetine yer verilmiş ve bu hizmetin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Bununla birlikte, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte, “Asli Konaklama Tesisleri” arasında; oteller, moteller, tatil köyleri, pansiyonlar, kampingler, apart oteller ve hosteller sayılmış; kampingler; karayolları güzergâhları ve yakın çevrelerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle müşterilerin kendi imkânlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları en az on ünitelik tesis olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.5) bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiş; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetinin, bu işletmelerde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma-barınma-kalma hizmeti olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, sunulacak geceleme hizmetinin, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırası kapsamında değerlendirilebilmesi için bu hizmetin, otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde verilmesinin yanı sıra işletmenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen turizm işletme belgesine sahip olması veya ilgili yerel yönetim biriminden alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında “otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesisi” olduğunun belirtilmiş olması gerekmektedir.

Buna göre, konaklama tesisi niteliğine haiz olduğunun yukarıdaki belgelerden biriyle tevsik edilebilmesi halinde,  işletmenizde verilen geceleme hizmetine % 8 oranında, aksi halde genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  •  (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
  • (**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
  • (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Kaynak: https://www.gib.gov.tr/cadir-kampi-faaliyetinde-kdv-orani-hk


Sosyal Medya Hesaplarımdan Takip Edebilirsiniz !

http://www.instagram.com/dogadakiyabanci
http://www.youtube.com/dogadakiyabanci

Bir yorum yazın